Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Villskog

Gropmarka - en sammenhengende grønn stripe fra snaufjellet nesten til Gudbrandsdalen kan bli delt av en ny vei.

Lågendeltaet - utløpet av Gudbrandsdalslågen i Mjøsa kan bli delt i to av en motorveibru.

Tysnesøya - den nye planlagte motorveien over Bjørnafjorden kan fylle igjen små daler med kystregnskog.