Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Villskog

Amazonas - reduseres dag for dag gjennom store skogbranner, hogst og andre inngrep.

Førredalen - i Rogaland ble bygget ut til et av de største magasinene i Norge med redusert vanntilførsel i Førre-juvet med skogene nedenfor.

Rosten - Langs Lågen i Rosten vil den nokså urørte skogen langs skrentene ved Lågen få endrede levekår etter utbygging.

Valåe - ble bygget ut i et kraftverk med stor påvirkning på vanntilførselen i en naturtype nokså unik for Norge med fossefall fra slake vidder til daler.