Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Villskog

Villskog - et nettsted med ulike opplysninger knyttet til restene av urørt skog i Norge og ellers på kloden.

Villskog - skrives av en forfatter som et personlig nettsted.

Villskog - vil omhandle reduksjon og bevaring av skog med variasjon og mangfold i arter, opplevelse og som framtidig kilde til ressurser.

Villskog - vil omtale vern av nye områder og tap av urørt skog fram mot målet om ti prosent vern av skog i Norge.