Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Villskog

eventyrskog - skog uten flatehogst, men med tidligere plukkhogst.

skogreservat - et område med hovedformål å verne skogen, ofte det samme som naturreservat.

villskog - skog som vokser nokså uberørt av menneskelig aktivitet, spesielt tyngre tekniske inngrep.