Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Villskog

Ånderdalen - nasjonalpark strekker seg fra bratte fjorder til slake daler med åpen gammel skog omtrent så langt nord skog vokser.

Algonquin - Provincial Park dekker over 7600 kvadratkilometer i overgangen mellom boreal barskog og løvskog med et stort antall arter i Ontario.

Blåfjella Skjækerfjella - nasjonalpark i Trøndelag beskytter et variert landskap med villskog, myrer, vann og slake fjell med ragende fjelltopper.

Fiordland - nasjonalpark på Sørøya på New Zealand viser store variasjoner fra bratte fjorder til frodige daler og breer.

Garibaldi - Provincial Park omfatter 1950 kvadratkilometer med storvokst urørt skog og fjell nordøst for Vancouver.

Gutulia - nasjonalpark beskytter storvokst skog på en fjellrygg mot nabolandet.

Katmai - nasjonalpark og reservat i Alaska utgjør et fredet område med vulkaner, skog og øyer der bjørnene rusler i et område på i overkant av 16500 kvadratkilometer.

Langsua - nasjonalpark freder fjell og områder med storvokst granskog i områder der øksa aldri kom.

Lemenjohki - nasjonalpark nord i Finland dekker et område på 2860 kvadratkilometer med gammel furuskog og annen skog ved elva med samme navn.

Moremi - viltreservat i Botswana omfatter rundt 5000 kvadratkilometer med delta i Okavango der en elv med 11 kubikkilometer vann renner utover og forsvinner.

Muddus - nasjonalpark i Sverige beskytter store myrområder med gammel skog ved et fossefall.

Nordheimsdalen - naturreservat i Aurland dekker på et lite område en skogkledd dal fra fjord til fjell på 13 kvadratkilometer.

Pirin - nasjonalpark omfatter fjelltopper og nokså urørt skog finnes i et område i Bulgaria.

Tatra - nasjonalpark i Polen omfatter fjelltopper og urørt skog i et område på 211 kvadratkilometer med flere endemiske arter.

Töfsingdalen - nasjonalpark ligger ved mange andre fredede områder i Sverige med urskog i overgangen til karrig fjell.

Trillemarka - med Rollagsfjell naturreservat omfatter 147 kvadratkilometer med villskog i overgangen til snaufjell som et av Norges største vernede skogområder.

Vindelfjällen - i midtre deler av Sverige ligger et av de største vernede områdene i Europa med over 5600 kvadratkilometer villskog og fjell.

Canada

Danmark

Finland

Norge

Spania

Sverige

Tyskland

USA